Herroepingsbeleid

1. Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen 7 dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

2. Herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 7 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit krijgt.

3. Adres

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen..

4. Inachtneming van de termijn

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het einde van de herroepingstermijn.

5. Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.